Träningsideologi

 
 

År 2002 läste jag till IMMI-instruktör på Hundens hus i Göteborg. Det är mycket jag lärde mig där som ligger till grund för min träningsideologi idag. IMMI står för Individanpassade Metoder Motiverade Instruktörer. För mig är det viktigt att se till vilken individ man har och dess förutsättningar. Vad som fungerar på en hund kanske inte fungerar lika bra på en annan, men grundsynen är alltid lik, vilken hund jag än tränar.

När jag tränar med min hund inför t ex ett lydnadsmoment, så ”leker” jag fram ett önskat beteende. När jag sedan uppnår detta beteende som jag vill ha så förstärker jag det med en belöning. Detta kan vara mycket gott godis, en leksak eller att jag själv agerar som belöning. I ett inlärningsskede ställer jag inga krav på hunden utan om hunden inte förstår, ja då är det jag som inte är tillräckligt tydlig. Det viktiga är att jag förstärker det som jag vill ha och ignorerar det beteende som jag inte vill ha. Det är ju så att alla hundar gärna upprepar ett beteende som lönar sig. Allt handlar om att inlärningen blir positiv och att man får upp viljan hos hunden att arbeta tillsammans med oss som förare.

Detta sätt att träna hund, med mjuka metoder, innebär inte att jag aldrig kan säga till min hund när den gör fel. Jag ser här en stor skillnad på när jag tränar moment inför tävling och när jag uppfostrar min hund i vardagen. När jag tränar min hund inför tävlingsmoment förekommer inte ordet nej utan jag visar hunden hur vi ska göra och belönar när den gör rätt. På så vis får hunden självförtroende och tycker alltid att det är positivt när vi tränar och tycker det är det bästa som finns. Däremot i vardagen är det viktigt att vara tydlig över vilka regler som gäller och då måste jag gå in och korrigera om hunden gör något den inte får. T ex om hunden hoppar upp efter en stek på matbordet, korrigerar jag genom ett tydligt och bestämt Nej! Sedan talar jag om för hunden vad vi kan göra istället t ex att gå ut från köket och hitta på något annat. Tänk på att: Korrigering hejdar endast, det är vad vi gör efter vi korrigerat som hunden lär sig på! Ju tydligare vi är för hunden desto snabbare lär den sig vilka regler som gäller. Och glöm inte att varje gång vi korrigerar hunden går vi in och tär på förtroendet vi håller på att bygga upp. Så om möjligt, avled istället. Konsekvens är också otroligt viktigt när vi tränar hund. Om vi hela tiden är konsekventa blir vi tydliga för hunden och inlärningen går då så mycket enklare.

Något som är viktigt när vi tränar hund är vilken förväntan som hunden har på oss som förare. Detta är något som man bygger upp redan på valpstadiet. Genom att skapa en god relation och kontakt med hunden byggs förväntan på oss upp. Sen är det upp till oss att ställa rimliga mål och att dela in dessa i delmål som vi tränar för sig. Målet är att få en lycklig och lydig hund  som arbetar med oss därför att den tycker att det är kul!